تولید با سرعت 99999 برابر

 سرعت حملات 99999 برابر 

 ظرفت انبار ها 10000 برابر 

 مقدار حمل سربازها 99999 برابر 

 امتیاز فرهنگی برای ساخت اولین دهکده 10 

 ظرفیت مخفیگاه 100 برابر 

 مدت زمان حمایت 5 ساعت و 1 دقیقه

دوستان بازم خودمم تو این سرور بازی میکنم

با اسم toxin بازم منتظر نظرهاتون هستم

http://travix.tk/