دوستان تعجب نکنید این سرور سرعتش 1 میلیارده


http://1mil.travian-games.ir


کلی زحمت کشیدم پیداش کردم اگه نظر ندی خیلی نامردی